• Het PSIB

  PSIB – netwerk van vernieuwers PSIB is de werkplaats voor het Nederlandse netwerk van innovatieve bouwers, toeleveranciers, dienstverleners, opdrachtgevers, kennisorganisaties en gebruikers. Ze vernieuwen inkoopstrategieën, bouwconcepten, rolverdeling en samenwerkingsprocessen. Tientallen bedrijven, instanties en onderzoekers zijn al onderdeel van het netwerk. In PSIB brengen ze hun kennis en ervaring en innovatiestrategieën samen. PSIB werkt aan een transitie van de bouwsector en aan vernieuwing van de kennisinfrastructuur voor de bouw.

  bouwvakker

  Waarom PSIBouw?

  We willen het graag anders in de bouw: meerwaarde voor de eindgebruiker en de maatschappij en meer rendement voor het bouwbedrijfsleven. En dit op basis van meer creativiteit en innovatie.

  Iedereen in Nederland is het er over eens: het moet en het kan anders in de bouw! Er zijn steeds meer opdrachtgevers die op een andere manier met de bouwsector, een goede stucadoor of een klusbedrijf willen samenwerken en dat ook al doen. Hier en daar laat de bouwsector al zien dat het mogelijk is structurele verbeteringen aan te brengen.

  Wij zijn daarin niet alleen: In het buitenland zijn ook al goede voorbeelden van waarde- en rendementsverbeteringen. Alleen al door partnering worden daar rendementsverbeteringen gerealiseerd.

  Ook in Nederland komt dit op gang. Het moet en het kan alleen sneller. En intensiever. PSIBouw is het netwerk van vernieuwers dat hieraan een impuls moet geven En de innovatieve kennis en ervaring voor de hele sector beschikbaar wil stellen.

  Wat doet PSIBouw?

  De deelnemers aan het netwerk zorgen ervoor dat duidelijk wordt wat de achterliggende concepten zijn van concrete innovatieve projecten en processen, hoe en waarom deze werken en wat er voor nodig is om deze voor de sector als geheel bruikbaar te maken.

  Zij bepalen in hoeverre nieuwe kennis en nieuwe competenties ontwikkeld moeten worden en stimuleren kennisinstituten die kennis te ontwikkelen. Opleiders worden gestimuleerd deze nieuwe competenties in het curriculum op te nemen. Door het organiseren van de inzet van andere partijen (zoals collectieve programmerende instellingen en het onderwijs) wordt de nieuwe kennis, hetzij direct voor de sector hetzij via uitstroom van opleidingsinstituten, als geheel toegankelijk gemaakt.

  overleg

  PSIBouw legt zich er op toe om, naast de meer lange termijn onderzoeksdoelstellingen, op korte termijn resultaten te bereiken die voor de hele bouwsector en opdrachtgevers beschikbaar en toepasbaar zijn.